Заплащане на местни данъци и такси по електронен път:

Заплатете дължимите данъци и такси лесно и бързо в реално време без чакане на опашка. За Ваше удобство и за да пестим Вашето време, чрез egov.bg с няколко клика предоставяме възможност за автоматизирана проверка и заплащане на данъчни задължения към 227 общини.

Услугата е достъпна в реално време, 24 х 7, както за гражданите, които пребивават в чужбина, така и за живеещите на територията на страната. Чрез тази функционалност, при автентикиране на потребител в портала на Министерство на електронното управление (egov.bg) и вход в „Моето пространство“ потребителите имат достъп до раздел „Задължения“. В раздел „Задължения“, освен проверка на задължение за електронни услуги, е налична и услугата „Задължения за местни данъци и такси (МДТ)“.

На потребителя се предоставя възможност да заплати избраните задължения чрез Централния виртуален ПОС терминал (ЦВПОС), като за трансакцията не се дължат такси и комисионни.

Може да платите задължения и към други общини чрез услуга 9416.

 

Можете да заплатите местните данъци и такси по следните начини:
1.В касата на Община Костинброд, находящ се в гр. Костинброд, ул. „Охрид”№ 1 , ет.1 от 8:00 до 17:00 часа и в кметствата на Община Костинброд;
2.По електронен път чрез egov.bg;
2.Чрез EasyPay;
3.Чрез FastPay;
4.С пощенски запис в клоновете на Български пощи ЕАД;
5.По банков път по посочената Банкова сметка
.

 


16.02.2017

ОБЩИНА КОСТИНБРОД и „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД  сключиха договор за инкасиране на местни данъци и такси в пощенските станции.
Считано от 15.02.2017 г. данъчнозадължените лица могат да заплатят:

  • данък върху недвижими имоти;
  • такса битови отпадъци;
  • данък върху превозните средства;
  • патентен данък,

както и дължимите лихви за посочените задължения в над 2290 пощенските станции на територията на цялата страна.

Станциите на територията на Община Костинброд, в които може да ползвате услугата са: гр. Костинброд, с. Петърч, с. Драговищица, с. Опицвет и с. Дръмша. Информация за останалите пощенски станции работещи по договора може да получите на телефон: 02/ 832 70 37 – Информационен център София област.